Có thể sử dụng cBots trong cTrader Web không?

Sử dụng cBots trong cTrader Web

cTrader Web được coi là câu trả lời cho người dùng Mac muốn giao dịch trên nền tảng cTrader trong khi không có ứng dụng máy tính để bàn nào và không có giải pháp thay thế nào hoạt động ổn định. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch từ chối đề xuất này do không thể chạy rô bốt giao dịch tự động trong cTrader Web hoặc các chỉ báo tùy chỉnh cho vấn đề đó. 

Mặc dù cTrader Web có thể là một giải pháp phù hợp cho các nhà giao dịch điểm và nhấp chuột, nhưng nó không có ích cho các nhà giao dịch với các chiến lược tự động hoặc các chỉ báo được xây dựng tùy chỉnh. 

Các nhà giao dịch đã yêu cầu Spotware hỗ trợ các chỉ báo tùy chỉnh và cBots trong cTrader Web từ năm 2013. Tuy nhiên, các nhà phát triển nền tảng đã bác bỏ đề xuất này với lý do là những thách thức kỹ thuật đáng kể. Cách ứng dụng web và ứng dụng máy tính để bàn chạy trên máy tính rất khác biệt với nhau và các công nghệ được sử dụng hoàn toàn khác nhau. Những phức tạp này sẽ làm cho việc thực hiện này thực sự không khả thi và có nghĩa là rất khó có khả năng cBots trong cTrader Web hoặc các chỉ báo tùy chỉnh sẽ không bao giờ được hỗ trợ. 

Nhận xét được đóng lại.