Đánh giá giao dịch Kimura

Giới thiệu về Kimura Trading

Kimura Trading là một thành viên của danh sách ngày càng tăng các nhà môi giới chỉ cung cấp nền tảng cTrader, một cách tiếp cận mà chúng tôi khen ngợi tại trang web này. Kimura Trading là một thương hiệu môi giới ngoại hối có trụ sở tại Malta. Công ty cung cấp nhiều cặp fx cũng như các sản phẩm năng lượng, hàng hóa, kim loại quý, chỉ số và tiền điện tử, tất cả đều dưới dạng CFD trên nền tảng cTrader.

Chọn một nhà môi giới ngoại hối cTrader đã được xác minh!

Kimura Trading chưa được xác minh. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các Nhà môi giới cTrader đã được xác minh này

Về Kimura Trading

Kimura Trading là thương hiệu môi giới ngoại hối bán lẻ được điều hành bởi ALB Limited, một công ty được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) với số giấy phép: IS / 79767. ALB không chỉ mở rộng các chính sách và sự giám sát của mình từ MFSA mà còn là thành viên của nó đối với Chương trình Bồi thường Nhà đầu tư. Chương trình bảo vệ các nhà giao dịch khỏi nhiều vấn đề khác nhau, cuối cùng liên quan đến khả năng của nhà môi giới trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với khách hàng bán lẻ. ALB cũng hợp tác với Price Waterhouse Coopers, người kiểm toán các báo cáo tài chính giữa niên độ và hàng năm của các công ty. Đây là một biện pháp hiệu quả để ngăn chặn công ty không thể chiếm đoạt tiền của khách hàng. 

Điều kiện giao dịch

Kimura Trading cung cấp ba loại tài khoản giao dịch, dành cho khách hàng Bán lẻ, Chuyên nghiệp và Doanh nghiệp. Các danh mục này có thể tự giải thích, Tài khoản Bán lẻ dành cho bất kỳ ai, Tài khoản Chuyên nghiệp dành cho những cá nhân đáp ứng các tiêu chí do ESMA đặt ra và Tài khoản Công ty dành cho doanh nghiệp.

Công ty cung cấp dịch vụ gửi và rút tiền qua chuyển khoản ngân hàng và thẻ ghi nợ. Tất cả các khoản tiền gửi và rút tiền đều miễn phí. Nền tảng Kimura cTrader chứa một số loại tài sản và các cặp giao dịch, thậm chí một số công cụ khó hiểu hơn, chẳng hạn như CFD trên bông, trái phiếu kho bạc và vàng được định giá bằng gam.

Kết luận của Kimura Trading

Công ty có một loạt các cặp giao dịch, trong khi bạn có thể không quan tâm đến việc giao dịch CFD trên trái phiếu kho bạc hoặc hợp đồng tương lai, việc đưa các sản phẩm này vào nền tảng của bạn có thể hữu ích để đánh giá tâm lý. Công ty đã làm rất tốt việc giới thiệu nền tảng cTrader, điều này hơi quá đáng khi coi đây là nền tảng duy nhất của họ. 

Cần một nhà môi giới cTrader?

Kiểm tra danh sách đầy đủ các nhà môi giới cTrader

Xem tất cả các nhà môi giới

Nhận xét được đóng lại.