Browsing Tag

Cập nhật cTrader

Mức Fibonacci có thể tùy chỉnh trên cTrader Mobile

cTrader Mobile nhận bản cập nhật đầu tiên cho năm 2020 và nó bao gồm các Mức Fibonacci có thể tùy chỉnh. Giống như bản cập nhật cuối cùng cho cTrader di động, chúng tôi thấy một tập hợp các tính năng khác để hỗ trợ các nỗ lực phân tích kỹ thuật trong khi giao dịch trên thiết bị di động quy mô nhỏ…