Danh mục duyệt

Tin tức

Mức Fibonacci có thể tùy chỉnh trên cTrader Mobile

cTrader Mobile nhận bản cập nhật đầu tiên cho năm 2020 và nó bao gồm các Mức Fibonacci có thể tùy chỉnh. Giống như bản cập nhật cuối cùng cho cTrader di động, chúng tôi thấy một tập hợp các tính năng khác để hỗ trợ các nỗ lực phân tích kỹ thuật trong khi giao dịch trên thiết bị di động quy mô nhỏ…

Bộ công cụ truyền thông môi giới cTrader tốt nhất cho năm 2020

Sau một năm đầu tiên đáng kinh ngạc trong việc phát triển nội dung, lưu lượng truy cập và chuyển đổi trong suốt năm 2019, chúng tôi vui mừng thông báo về việc phát hành bộ truyền thông của chúng tôi trong những năm tới. Mặc dù chúng tôi đã giới thiệu một số quảng cáo tuyệt vời…