CFD (Hợp đồng chênh lệch)

Định nghĩa CFD (Hợp đồng chênh lệch)

CFD là chữ viết tắt của thuật ngữ “Hợp đồng chênh lệch”. Đó là một hợp đồng cho phép các nhà đầu tư suy đoán về giá của nhiều loại thị trường khác nhau (ngoại hối, cổ phiếu, v.v.) mà không cần phải thực sự sở hữu chúng hoặc sở hữu chúng. Bởi vì giá của hợp đồng được đưa ra có ý nghĩa từ các tài sản mà hợp đồng dựa trên, CFDs là một loại phái sinh. Để CFD diễn ra, cần có hai bên, tức là bạn (nhà giao dịch) và nhà môi giới của bạn. Có rất nhiều lợi thế và bất lợi khi giao dịch CFD so với các loại hình đầu tư khác. Chúng được coi là một sản phẩm phức tạp và có độ rủi ro cao. cTrader là một nền tảng giao dịch CFD.

Nhận xét được đóng lại.