Danh mục duyệt

Giải thích

cTrader Brokers ở Nigeria

Trong những năm gần đây, việc đầu tư và giao dịch ngoại hối ngày càng phổ biến ở Nigeria. Một loạt các thống kê trên web cho thấy Nigeria, cũng như các quốc gia châu Phi khác, là những quốc gia có nhân khẩu học tham gia nhiều nhất vào giao dịch ngoại hối…

Giới thiệu về API FIX

FIX API là thứ bạn có thể đã thấy được thảo luận trong nhiều cộng đồng giao dịch ngoại hối, đặc biệt là trong cộng đồng cTrader. FIX API là một giao thức nhắn tin được sử dụng rộng rãi trong ngành thương mại điện tử. Nó không có nghĩa là…