Danh mục duyệt

Các chuyên gia

Góc nhìn chuyên gia: Paul Hayes Người sáng lập ClickAlgo

Chúng tôi vui mừng chào đón một Chuyên gia cTrader khác để cung cấp thông tin chi tiết độc đáo của họ. Paul Hayes là người sáng lập ClickAlgo, một công ty phát triển phần mềm chuyên xây dựng các rô bốt giao dịch, các chỉ báo tùy chỉnh và nhiều công cụ cũng như tiện ích bổ sung. Tất cả…