Danh mục duyệt

Các chuyên gia

Phỏng vấn Dan Blystone

Vị khách mới nhất mà chúng tôi mời để cung cấp quan điểm chuyên môn của họ là Dan Blystone, người đã gia nhập nhà môi giới hàng đầu Thụy Điển Scandinavian Capital Markets với tư cách Trưởng chiến lược thị trường. Dan thành lập trang web của riêng mình có tên là Trader Log vào năm 2008.

Góc nhìn của chuyên gia: Michael Buchbinder, Đối tác tại Thị trường vốn Scandinavia

Michael đã có công trong việc chuyển đổi Thị trường vốn Scandinavia từ một công ty quản lý tài sản thành nhà môi giới ngoại hối STP-ECN đầu tiên của Thụy Điển. Chúng tôi đã chuẩn bị những câu hỏi này để tìm hiểu thêm về việc cung cấp sản phẩm cTrader và cách…

Góc nhìn của Chuyên gia - Arif Alexander Ahmad, Thị trường vốn Scandinavia

Scandinavian Capital Markets là một nhà môi giới ngoại hối có trụ sở tại Stockholm, Thụy Điển. Công ty là một trong số ít nhà môi giới ngoại hối đã đăng ký với cơ quan quản lý quốc gia Finansinspektionen của Thụy Điển. Sự ra mắt của họ dường như đến chính xác vào thời điểm thích hợp, vì…