Chủ đề tối cho cTrader Mobile

cTrader Mobile chuyển sang Chế độ tối

Spotware vừa công bố một số tính năng mới trong cTrader Mobile phiên bản 3.12. Trong bản cập nhật này, cTrader Mobile có chủ đề tối cổ điển-cTrader mà các nhà giao dịch đã khao khát kể từ khi ứng dụng di động được đại tu gần hai năm trước. Khi phiên bản mới của ứng dụng được tung ra gần hai năm trước, nhiều tính năng đã phải hy sinh và từ đó dần dần được giới thiệu lại. Một trong những tính năng như vậy là một chủ đề tối.

Nếu thông báo này giống như Deja Vous, đó là vì ứng dụng di động đã nhận được bản cập nhật với biểu đồ chế độ tối. Không giống như bản cập nhật năm ngoái cho cTrader Mobile phiên bản 3.7, phiên bản mới của cTrader có chủ đề hoàn toàn tối cho mọi màn hình trong ứng dụng. 

Phiên bản mới này của ứng dụng di động cũng hỗ trợ đăng nhập Apple ID trên các ứng dụng iOS. 

Hiện tại, phiên bản cTrader di động này chỉ có sẵn dưới dạng Beta và sẽ được cung cấp cho các nhà môi giới trực tiếp trong những tuần tới. 

Nhận xét được đóng lại.