Danh mục duyệt

Câu hỏi thường gặp về cTrader

Lập trình cTrader - Ngôn ngữ cTrader sử dụng là gì?

Bất kỳ nền tảng giao dịch tốt nào sẽ cung cấp khả năng mở rộng chức năng gốc bằng các công cụ được phát triển tùy chỉnh. Các nền tảng giao dịch nổi tiếng nhất cung cấp chức năng giao dịch tự động và khả năng xây dựng các công cụ tùy chỉnh, chẳng hạn như…