Bạn có thể giao dịch hợp đồng tương lai trên cTrader không?

Giao dịch tương lai trên cTrader

Một trong những câu hỏi mà chúng tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch hỏi là liệu bạn có thể giao dịch Hợp đồng tương lai trên cTrader hay không. Câu trả lời là không có hoặc không. cTrader là một Hợp đồng chênh lệch sàn giao dịch. Nền tảng này không hỗ trợ bất kỳ loại công cụ nào khác, có thể là các sản phẩm có thể phân phối thực sự được giải quyết về mặt vật lý hoặc kỹ thuật số, ví dụ: vàng, cổ phiếu hoặc tiền điện tử hoặc các dẫn xuất khác như quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai. Điều đó có lẽ có lý, vì cTrader không phải là một sàn giao dịch cũng không phải là một nền tảng giao dịch tương lai. 

Tuy nhiên, bạn có thể giao dịch CFD của hợp đồng tương lai trên cTrader. Nhiều nhà môi giới ngoại hối cung cấp các Chỉ số như DAX, DOW, S&P, FTSE và hơn thế nữa. Giá của các CFD này được tính từ thị trường kỳ hạn giao dịch trong tất cả các phiên. Hơn nữa, các nhà môi giới như Pepperstone cung cấp các sản phẩm nông nghiệp như cà phê, ca cao, bông, nước cam và đường. Tất cả các sản phẩm này được giao dịch dưới dạng CFD trong nền tảng cTrader của họ. 

Nhận xét được đóng lại.