Browsing Tag

กฎระเบียบ Forex

โบรกเกอร์ Forex ในสวีเดน

เมื่อคุณจินตนาการว่าโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ของคุณตั้งอยู่ที่ใดจิตใจของคุณก็มักจะล่องลอยไปที่เมืองหลวงของโลกการเงินเช่นลอนดอนนิวยอร์กและโตเกียว ธุรกรรมทางธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่ดำเนินการในฮับเหล่านี้

เหตุใดกฎระเบียบของ Forex จึงมีความสำคัญต่อโบรกเกอร์

การควบคุม Forex เป็นประเด็นร้อนในขณะนี้ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในอุตสาหกรรมการซื้อขายฟอเร็กซ์และ CFD โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ESMA และขณะนี้ ASIC เป็นผู้เคลื่อนย้ายและเขย่าวงการที่ใหญ่ที่สุด