Κατηγορία περιήγησης

Κριτικές

Επανεξέταση λύσεων Emet Trading

Η Emet Trading Solutions ή απλά η Emet είναι μια εταιρεία που προγραμματίζει αυτοματοποιημένες στρατηγικές συναλλαγών και δείκτες. Οι περισσότεροι έμποροι γνωρίζουν την έννοια της αυτοματοποίησης μιας στρατηγικής συναλλαγών.